Zašto medicina ne može da napreduje bez matičnih ćelija?

0

Šta medicini znače matične ćelije?

Matične ćelije nam pomažu da shvatimo kako se kompleksan organizam razvija od oplođene jajne ćelije. U laboratorisjkim uslovima, naučnici mogu pratiti matične ćelije dok se dele i postaju specijalizovane, čineći kožu, kost, mozak i druge vrste ćelije. Identifikovanje signala i mehanizama koji određuju da li matična ćelija bira da se samo-duplicira ili diferencira u specijalizovanu vrstu ćelija i u koju konretano, će nam pomoći da razumemo šta kontroliše i stimuliše normalan ćelijski razvoj.

Neke od najozbiljnijih zdravstvenih stanja, kao što su rak i nepravilnost usled porođaja, su posledica nenormalne deljenosti ćelija i diferencijacije. Bolje razumevanje genetske i molekularne kontrole ovih procesa može doneti informacije o tome kako se takve bolesti pojavljuju i predložiti nove strategije za terapije. Ovo je važan cilj u istraživanju matičnih ćelija.

Matične ćelije imaju mogućnost da zamene oštećene ćelije i leče bolesti.

Ova osobina se već koristi u lečenju ekstenzivnih opekotina, kao i za obnavljanje krvnog sistema kod pacijenata sa leukemijom i drugim poremećajima krvi.

Matične ćelije takođe mogu da imaju ključ za zamenu ćelija izgubljenih u mnogim drugim razornim bolestima za koje trenutno nema održivih lekova. Danas donirana tkiva i organi se često koriste za zamenu oštećenog tkiva, ali potreba za transplantacijskim tkivima i organima daleko nadmašuje dostupno snabdevanje. Matične ćelije, ako se mogu usmeriti na diferenciranje u specifične tipove ćelija, nude mogućnost obnovljivog izvora zamenskih ćelija i tkiva za liječenje bolesti uključujući Parkinsonove bolove, moždani udar, srčane bolesti i dijabetes. Ova perspektiva je uzbudljiva, ali postoje značajne tehničke prepreke koje će se prevazići samo tokom godina intenzivnih istraživanja koja su pred nama.

IZVOR: EUROSTEMCELL

MamaKlik.rs

ODGOVORI

Molimo Vas ostavite Vaš komentar
Molimo Vas upište Vaše ime