Zaštita trudnice od otkaza – reč pravnika

0
Foto: flickr.com

Jedno od najčešćih pitanja budućih mama sa kojim se susrećemo u pravnom savetovalištu je:„Da li poslodavac sme da mi otkaže ugovor o radu na određeno vreme ako saopštim da sam u drugom stanju?“

Važno je prvo napomenuti da žena koja je u radnom odnosu na određeno vreme ima sva prava koja proističu iz radnog odnosa, odnosno ista prava kao zaposleni kojirade na neodređeno vreme (za stalno), s tom razlikom da je ovde ugovor vremenski ograničen.

Prava iz radnog odnosa podrazumevaju: pravo na godišnji odmor, slobodne dane, pravo na bolovanje, pravo na trudničko bolovanje, na porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta, odsustvo sa rada radi posebne nege deteta i dr.

Kao što smo već pisali, Zakon o radu štiti od otkaza ženu koja ima zaključen ugovor na određeno vreme ukoliko ostane u drugom stanju, tako što izričito predviđa da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenoj otkazati ugovor o radu.

Ne samo to – u ovoj situaciji poslodavac je dužan da zaposlenoj produžirok na koji je zasnovan radni odnos sve do isteka korišćenja odsustva (to se najčešće čini putem Aneksa na Ugovor o radu).

Recimo, zaposlena je 01.08.2017.godine zaključila Ugovor o radu na period od šest meseci zaključno sa 31.01.2018.godine. U decembru 2017.je saznala da je u drugom stanju i dostavila poslodavcu izveštaj lekara; poslodavac je dužan da ugovor produži i posle 31.01.2018.godine, tj. sve dok zaposlenoj ne istekne porodiljsko bolovanje (365 dana od dana kada je otvoreno porodiljsko bolovanje).

Ukoliko bi u ovakvoj situaciji žena dobilaRešenje o otkazu ugovora o radu ono bi bilo ništavo. Istu zaštitu ima i žena u periodu30 dana od dana prestanka radnog odnosa, ukoliko obavestiposlodavca o trudnoći i dostavi odgovarajuću potvrdu lekara.

U praksi je zauzet stav da ovakva posebna zaštita od otkaza ugovora o radu postoji u slučaju kada poslodavac da zaposlenoj otkaz, ali ne i u situaciji kada je radni odnos prestao po nekom drugom osnovu – na primer otkazom zaposlene ili sporazumom između poslodavca i zaposlene.

 

Brankica Srdić,

dipl.pravnik, specijalista za radno pravne odnose

ODGOVORI

Molimo Vas ostavite Vaš komentar
Molimo Vas upište Vaše ime