Zaštita trudnice od diskriminacije na poslu: Šta jeste, a šta nije diskriminacija?

0
Foto: pixabay.com

S obzirom na to da se poslednjih godina dosta priča o diskriminaciji i pravljenju razlika po različitim osnovima, u ovom tekstu ćemo se osvrnuti na tu temu.

Žene na poslu su često u nedoumici na koji način planiranje porodice i trudnoća mogu da utiču na njihov status i dalji tretman na poslu.

Primer: Miljana je zaposlena kao inženjer za telekomunikacije u javnom preduzeću na osnovu ugovora na određeno vreme koji uskoro ističe. U prethodnom periodu je zaključila dva ugovora od po šest meseci. Uskoro će biti raspisan konkurs za stalno radno mesto. Da li može da konkuriše ako tada bude u drugom stanju?

*Zaposlene žene često se nalaze u ovakvim i sličnim dilemama. Zaposlenoj niko ne može uskratiti pravo da konkuriše za radno mesto, jer bi se tada radilo o diskriminaciji prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Zabranjena je diskriminacija kako zaposlenih, tako i osoba koje traže zaposlenje.

Zakon o radu izričito predviđa da poslodavac ne može da uslovljava zasnivanje radnog odnosa testom trudnoće.

Takođe, poslodavac ne može od kandidata da zahteva podatke o porodičnom, odnosno bračnom statusu i planiranju porodice, odnosno dostavljanje isprava i drugih dokaza koji nisu od neposrednog značaja za obavljanje poslova za koje zasniva radni odnos.

Zakon o radu je zabranom diskriminacije obuhvatio sve faze rada i zapošljavanja, i to:

1) zapošljavanje i izbor kandidata za obavljanje određenog posla;

2) uslove rada i sva prava iz radnog odnosa;

3) obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje;

4) napredovanje na poslu;

5) otkaz ugovora o radu.

Šta je diskriminacija?

Diskriminacija je svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na određene osobe ili grupe, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na ličnim svojstvima.

Lična svojstva mogu biti različita: pol, rasa, boja kože, etničko poreklo, jezik, verska ili politička ubeđenja, imovno stanje, zdravstveno stanje, bračni i porodični status,  starosna dob, izgled i sl.

Prema Zakonu o zabrani diskriminacije izričito je zabranjena diskriminacija u oblasti rada, odnosno narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa i za sam rad (pravo na rad, pravo na slobodan izbor zaposlenja, pravo na napredovanje u službi, na stručno usavršavanje i profesionalnu rehabilitaciju itd.)

Šta nije diskriminacija?

Ne smatra se diskriminacijom pravljenje razlike, isključenje ili davanje prvenstva u odnosu na određeni posao kada je priroda posla takva ili se posao obavlja u takvim uslovima da lične karakteristike (kao što su pol, godina rođenja, jezik, trudnoća, zdravstveno stanje, invalidnost, nacionalna pripadnost, veroispovest, bračni status, i dr.) ustvari predstavljaju odlučujući uslov obavljanja posla, i da je svrha koja se time želi postići opravdana.

Kako se zaštititi od diskriminacije?

Ukoliko zaposlena smatra da je izložena diskriminaciji na poslu, može pred nadležnim sudom da pokrene postupak za naknadu štete od poslodavca. Takođe, može poslodavca da prijavi inspekciji rada.

Pripremila: Brankica Srdić, dipl.pravnik, specijalista za radno pravne odnose

ODGOVORI

Molimo Vas ostavite Vaš komentar
Molimo Vas upište Vaše ime