Uloga oca: Da li je tata važan kao i mama?

0
Foto: pixabay.com

Većina muškaraca danas je velika podrška svojim suprugama. Uloga oca u odrastanju je veoma bitna, pa je važno da je muškarac konstantno prisutan, a od druge godine života deteta naročito aktivan u vaspitanju i brizi. Očevi treba da su posvećeni deci, spremni na to da uče kako da postanu dobar roditelj, te da jasno pokažu svoja osećanja, odnosno da se daju i emotivno, a ne samo fizički.

Kada se i kako pripremati za ulogu oca i koliko je ona važna?

ZA ULOGU OCA SE TREBA PRIPREMATI DOK JE BEBA JOŠ U STOMAKU, BRIGOM O TRUDNICI, JER JE ULOGA OCA U ŽIVOTU DETETA PODJEDNAKO VAŽNA KAO I ULOGA MAJKE

Šta deci predstavlja otac?

Stručnjaci tvrde da se otac identifikuje sa svojom ulogom u trenutku kad prvi put ugleda dete. Tada počinje sva briga, pažnja i posvećenost koju može pružiti detetu. Dete je od rođenja svesno oca kao i majke, ali se otac najaktivnije uključuje od druge godine detetovog života.

U trećoj i četvrtoj godini dete se polako odvaja od majke. Odnos sa ocem postaje intenzivniji i pruža detetu osjećaj sigurnosti i slobode.

Kod dečaka otac postaje uzor i model ponašanja, a gledaju ga uglavnom kao vrhunski autoritet.

Devojčice svojim odnosom sa ocem uglavnom grade model odnosa sa suprotnim polom u kasnijem životu.

Sva deca koja odrastaju u prisusutvu i uz pažnju očeva dokazano imaju brži emotivni razvoj, naprednija su u školi i imaju bolju komunikaciju sa okolinom.

Ravnoteža između vaspitanja koje pružaju majka i otac je bitna za pravilan razvoj dece u svakom smislu. Ukoliko se desi da otac u detinjstvu i razvoju deteta bude emotivno nedostupan, a fizički prisutan može se stvoriti problem nedostatka bliskosti i poverenja koji je jako teško ispraviti.

Da li je otac isto što i majka?

Stara je predrasuda da otac ne može biti toliko dobar i posvećen roditelj kao majka.

Očevi su godinama posmatrani samo kao hranioci porodice i moralni uzori. Ipak, oni mogu na isti način brinuti o deci i čak se mnogo bolje izboriti da budu autoritet detetu na pravi način, te dobri vaspitači u emocionalnom i fizičkom smislu – Tada dete oca poštuje, a ne boji ga se.

Deca, posebno u kasnijem predškolskom dobu, uživaju u igri i razgovoru sa očevima i tim zdravim odnosom grade samopouzdanje i osećaj sigurnosti u životu.

U zdravim porodičnim odnosima roditelji se nadopunjuju i dogovaraju o načinu vaspitanja.

Ponekad predrasudama da muškarci ne mogu isto da se brinu za decu kao žene, doprinose i same žene. Očevi su sposobni da se brinu o deci od samog rođenja isto kao i majke, možda im je u početku potrebno samo malo prakse, vremena i pomoći.

Emocije očeva su iste kao emocije majki prema detetu samo što ih neki očevi ispoljavaju na drugačiji način.

Ljubav i pažnja koju očevi pružaju detetu oblikuju dete u zdravu i srećnu osobu. Dete pomaže očevima da odrastu, budu odgovorni, posvećeni, raspoloženi, imaju više ljubavi i više pažnje posvećuju riječima i osjećanjima.

ODGOVORI

Molimo Vas ostavite Vaš komentar
Molimo Vas upište Vaše ime