Šta je NTC i kako podstiče decu da iskoriste svoj potencijal?

0

 

Bilo da vaše dete pripada grupi izrazito darovite dece ili one prosečne, veoma je važno podstaknuti ga da iskoristi sav svoj intelektualni potencijal. Cilj NTC radionica je baš usmeren ka tome…

Šta je NTC sistem učenja?

NTC sistem učenja je skraćenica od „Nikola Tesla Centar “. NTC sistem učenja je specijalizovan program nastao iz želje da se podstaknu deca da u što većoj meri razviju svoje potencijale. Preduslov ostvarenja ovog cilja je rana stimulacija dece, odnosno stimulacija razvoja novih veza u mozgu. Kroz NTC program deca se kroz igru stimulišu da razmišljaju, zaključuju, a pre svaga se zabavljaju.

Osnivač NTC sistema učenja je dr Ranko Rajović, osnivač Mense Srbije, član Borda direktora svetske Mense i član je komiteta Mense International za darovitu decu. Saradnik je UNICEF-a . Ranko Rajović je lekar specijalista interne medicine, niz godina se bavio istraživanjima u oblasti neurofiziologije i neuroendokrinologije. Njegovo formalno obrazovanje i članstvo u Mensi ga je ispirisalo da napravi ovakav jedan program.

Koautor programa je Uroš Petrović, pisac knjiga za decu i mlade koje svojim sadržajem pomeraju granice u savremenoj literaturi. Dobitnik Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za doprinos kulturi, kao i nekoliko drugih priznanja i nagrada.

Osnovu NTC programa predstavljaju savremena naučna otkrića iz oblasti neuronauke i pedagogije sa ciljem razvoja kreativnosti i funkcionalnog znanja kod dece. Program je nastao iz želje da nova otkrića u nauci dovedu i do praktičnih promena. “Kod nas se deca još uvek edukuju na način koji je zastareo, prevaziđen i ne daje rezultate.
Akcenat treba da se stavi na školu koje će se fokusirati na podršku i vođenje učenika kao pojedinca. Motivacija treba da se temelji na ohrabrenju i pohvali, a ne na kazni.” – jedna je od misli vodilja NTC centra.

NTC SISTEM UČENJA JE NAUČNO ZASNOVAN SISTEM UČENJA KOJI JE PRIHVAĆEN I PRIMJENJUJE SE U 17 DRŽAVA EVROPE

Dr Ranko Rajović je izričiti protivnik reproduktivnog učenja, odnosno da se ponavljanjem stiče znanje: “Mi moramo decu da učimo da razmišljaju, a to je rak rana obrazovnog sistema cele Evrope, a ne samo naše države. Naša deca ne povezuju. Učitelj daje detetu uputstvo da lekciju pročita više puta i više dana uzastopce i da će tako naučiti. Ali mozak tako ne radi.”
NTC sistem učenja naglašava krucijalnu važnost roditelja u dečijem razvoju i ističe 15 grešaka kojima roditelji sprečavaju razvijanje detetovih potencijala. Neke od tih grešaka su nedozvoljavanje detetu da skače po krevetu, da se vrti oko svoje ose, pasiranje hrane nakon nicanja zuba, kupovina patika sa čičkom itd…

NTC PROGRAM JE ZA VEOMA KRATKO VREME, ZBOG SVOJE PRIMENE I SJAJNIH REZULTATA KOD DECE, POSTAO veoma traženi program u sistemima obrazovanja širom evrope.

Kako je sve počelo?

U početku stvaranja programa dr Ranko Rajović je prve vežbe kroz igru i razgovor radio sa najmlađim sinom Danilom od njegove treće godine. Postignuti rezultati su bili iznad svakog očekivanja. Pod „rezultati“ misli na njegovo napredovanje kao i na radost koja je pratila njihovu vežbu i stalnu potrebu da se ta učenje kroz igru nastavi. Za dalji razvoj projekta bila je naročito inspirativna pozitivna reakcija dece i vaspitača, ali i roditelja koji su bili „primorani“ da igraju nove igre i otkrivaju skrivene sposobnosti svoje dece.

Učenje kroz igru

NTC sistem učenja ističe da svako dete voli da uči, ali to učenje mora da bude zanimljivo. Kod dece će učenje biti najzanimljivije ako je kroz igru. Kada naučimo nešto novo naš mozak luči endorfin, hormon sreće, a dosada je jedna vrsta stresa. Iz tog razloga moramo stalno da aktiviramo naš mozak, a naročito mozak naše dece u periodu od 2. do 7. godine kada je formiranje veza u mozgu najveće. Ono što najviše razvija mozak jeste fizička aktivnost i kretanje.

Koji su ciljevi NTC radionica?

Program NTC radionica je koncipiran tako da njihov sadržaj utiče na:

• Podizanje nivoa intelektualnih sposobnosti dece
• Sprečavanje poremećeja koncentracije i pažnje
• Razvijanje koodrinacije pokreta i motorike
• Rano otkrivanje darovite dece
• Razvijanje brzine razmišljanja, povezivanja i zaključivanja

Ne zaboravite – dozvolite detetu da se igra, prevrće, okreće. Da se zabavi i istražuje, jer samo tako može otkriti svet oko sebe.

 

MamaKlik.rs

ODGOVORI

Molimo Vas ostavite Vaš komentar
Molimo Vas upište Vaše ime