Šta je FACT NetCord akreditacija i zašto je važna roditeljima?

3

 

FACT NetCord je akreditacija koja striktno definiše i propisuje sve procedure u procesu uzimanja matičnih ćelija – od prikupljanja matičnih ćelija na porođaju, transporta i analize uzorka, procesa zamrzavanja, evidentiranja sve do otpuštanja (oslobađanja) uzorka za potrebe lečenja.

Zbog svojih preciznih i zahtevnih kriterijuma, FACT NetCord akreditaciju poseduju samo 54 banke matičnih ćelija u svetu. Od toga samo sedam privatnih banaka.

FACT NetCord je jedina međunarodno priznata akreditacija i koristi se u Evropi, SAD-u, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu.

Gotovo trećina oslobođenih matičnih ćelija za lečenje su iz FACT akreditovanih banaka. Najveći deo ostalih oslobođenih uzoraka su iz zemalja sa slobodnijim medicisnkim standardima. Ako govorimo o zemljama u kojima važi FACT NetCord akreditacija: Evropa, SAD-e, Kanada i Australija i Novi Zeland, onda je apsolutna većina oslobođenih uzoraka iz FACT akreditovanih banaka. Razlog leži u tome da su to uzorci matičnih ćelija koji zadovljavaju medicinske standarde i zato je u prestižnim klinikama lečenje moguće jedino iz uzoraka koje su sačuvane po pomenutom akreditacijom.

U nekim razvijenim zemljama, zdravstveno osiguranje pokriva lečenje i terapije matičnim ćelijama samo kada se radi o uzrocima koji su sačivani po FACT NetCord standardima, zbog toga što je akreditacija garant dobrog uzorka. Dobar uzorak ujedno i znači veću šansu za uspešno sprovedeno lečenja.

FACT NetCord daleko prevazilazi sertifikat GMP. GMP sertifikat definišu lokalne i regionalne vlasti i on zaista nije isti u Belgiji ili Nemačkoj. FACT akreditacija ima međunarodni karakter i daleko je složeniji proces dobijanja pomenute akreditacije.

FACT NetCord se dobija na vremenski period od 3 gdine kada se mora iznova obnavljati. U periodu od tri godina, koliko važi akreditacija, učestale su inspekcije i kontrole jer je izuzetno važan kontinuitet standarda. U nekim državama, poput Hrvatkse, dozvoljen je samo rad bankama koje poseduju FACT NetCord akreditaciju.

Pročitajte više o FACT NetCord akreditaciji i pogledajte koje je banke poseduju ovaj prestižni sertifikat:
http://www.factwebsite.org/

MamaKlik.rs

ODGOVORI

Molimo Vas ostavite Vaš komentar
Molimo Vas upište Vaše ime