Šta da pitam banku matičnih ćelija?

0

 

 1. Da li je laboratorija banke akreditovana od strane agencije koja ima specifične standarde za banku krvi iz pupčane vrpce i da li vrši ispekciju (FACT ili AABB – za američko tržište)

Akreditacija ili određeni sertifikat je merilo kvaliteta banaka. Najstrožiji sertifikat FACT poseduje samo 54 banaka na svetu.

 1. Da li laboratorija prima uzorke 24h ili samo u radno vreme?

Sve laboratorije za čuvanje matičnih ćelija nalaze se van granica naše zemlje i zato je važno znati hoće li uzorak biti prihvaćen bez obzira na to u koje vreme se isporučuje laboratoriji.

 1. Koje laboratorijske analize krvi majke se rade?

Analiza krvi majke je jako važna jer se tek sa tom analizom dolazi do pouzdane informacije da li je uzorak matičnih ćelija iz pupčanika upotrebljiv ze terapijsku primenu.

 1. Koje testove laboratorija radi za markere zaraznih bolesti?

U zavisnosti od rezultata markera odlučuje se da li se uzorak može čuvati ili ne.

 1. Koje testova laboratorija radi na kontaminaciju?

Uzorak koji je kontaminiran može predstavljati pretnju po zdravlje ako bi se koristio u terapiji.

 1. Da li laboratorija odbacije uzorke na osnovu analize krvi majke, markera zaraznih bolesti ili kontamnacije?

Važno je zanti da li se uzorak matičnih ćelija čuva da bi se nešto naplatilo roditeljima ili banka čuva samo ono što ima medicinski potencijal i zadovoljilo je medicinske standarde

 1. Da li laboratorija ima „spremište za karantin“ za čuvanje krvi dok se čekaju rezultati testiranja markera na zarazne bolesti?

Samo banke sa najvišim i najstrožijim standardima imaju poseban prostor za odlaganje uzoraka dok traju seriološka i bakteriološka ispitivanja. Na taj način se isključuje svaka mogućnost kontaminacija ili zaraze drugih uzoraka.

 1. Na koji način laboratorija određuje broj matičnih ćelija u uzorku i njihovu vitalnost?

Tek nakom procesa separacije uzorka može se potpuno pouzdano znati koji je broj matičnih ćelija na raspolaganju za potrebe terapije i lečenja.

 1. Da li banka informiše roditelje ako je uzorak manjeg kvaliteta i obima pre skladištenja i ostavlja im mogućnost da samostalno odluče hoće li čuvati uzorak?

Važno je da roditelji budu upoznati sa kvalitetom uzorka i njegovim stvarnim medicinskim potencijalom. Na osnovu objektivnih i pouzdanih informacija roditelji samostalno donose odluku o čuvanju uzorka.

 1. Da li banka nudi roditeljima deo povraćaja novca ako uzorak nije sačuvan?

Ukoliko se roditelji odluče da ne sačuvaju uzorak važno je znati da li imaju prava na povraćaj dela uplaćenog novca.

 1. Koje informacije roditelji dobijaju po završetku procesa skladištenja?

Nakon skladištenja matičnih ćelija roditelji treba da dobiju informaciju o krvnoj grupi bebe, tačnom broju matičnih ćelija koje su na raspolaganju za potrebe lečenja, seriolške i bakteriološke rezultate analize krvi majke.

Pitanja preuzeta sa: PARENTSGUIDECORDBLOOD.ORG

***Sajt www.parentsguidecordblood.org poseduje: HONcode standard za pouzdane zdravstvene informacije

MamaKlik.rs

 

ODGOVORI

Molimo Vas ostavite Vaš komentar
Molimo Vas upište Vaše ime