Spremna Mama

Dočekajte spremno najlepši susret na svetu. Sve o porođaju, matičnim ćelijama, prvoj kupovini i pripremama za porodilište

Prvi ginekološki pregled nakon porođaja

PRVI GINEKOLOŠKI PREGLED TREBA OBAVITI 4-6 NEDELJA NAKON POROĐAJA. MAJKE OBIČNO IMAJU DOSTA PITANJA VEZANO ZA SVOJE STANJE U TOM PERIODU, NEKE JOŠ OSEĆAJU...

Šta je FACT NetCord akreditacija i zašto je važna roditeljima?

  FACT NetCord je akreditacija koja striktno definiše i propisuje sve procedure u procesu uzimanja matičnih ćelija - od prikupljanja matičnih ćelija na porođaju, transporta...