Rast i razvoj: Zašto su kreativnost i kreativne radionice važne za decu

0
Foto: shutterstock.com

Kada razmatramo bitne veštine koje deca prvo treba da usvoje kako bi kasnije u životu postigla uspeh u svom akademskom obrazovanju, uglavnom mislimo na osnovna postignuća: razvoj govora, čitanje, pisanje, brojanje itd. Mnogi roditelji veruju da je kreativnost unutrašnja sposobnost pojedinih ljudi s neobičnim talentima. Ipak, to nije tačno – kreativnost nema nikakve veze s umetničkom ili muzičkom darovitošću. To je način razmišljanja i izražavanja sebe. Reč je o otkrivanju i smišljanju novih stvari koji nas motivišu da budemo još maštovitiji i inventivniji.

SVA DECA MOGU da Budu ISTINSKI KREATIVNA KROZ SLOBODU DA SE POSVETE RAZLIČITIM AKTIVNOSTIMA. ONO ŠTO JE VAŽNO U BILO KOM KREATIVNOM ČINU JESTE PROCES SAMOIZRAŽAVANJA.

Deca su urođeni inovatori sa živahnom maštom i jedinstvenim načinom samoekspresije. Od najranijeg doba usmeravaju svoje kapacitete na izazove iz okoline, postavljaju pitanja i otkrivaju. U potrazi za novim, drže svoje umove i srca otvorenim, eksperimentišu idejama i grade logičke veze.

Deca imaju sposobnost da stvari vide iz nove perspektive, da se uhvate za problem za koji niko od odraslih ne može ni misliti da postoji, i da dolaze do neobičnih, ali delotvornih odluka za njegovo rešavanje.

Svako dete je rođeno kreativno i maštovito, ali ta sposobnost može da “zakržlja” ako deca nemaju prostora za maštovito ponašanje i oslobađanje svoje kreativne energije.

Treba im obezbediti prostor, vreme i materijale koji omogućavaju kreativnu igru. Kreativne aktivnosti za decu su beskrajne. Što su šira i raznovrsnija iskustva dece u ranom dobu, to je širi raspon kreativnih izraza koje će da steknu i da primene u daljem životu.

Važnost kreativnosti i kreativnih radionica za razvoj deteta

Podsticanje kreativnosti kod dece ključni je faktor u njihovom intelektualnom, fizičkom i emocionalnom razvoju. Sve što deca doživljavaju i istražuju o sebi i svetu oko sebe utiče na formiranje njihove ličnosti i unapređenje potencijala.

Mogućnost da se kreativno izraze doprinosi stvaranju novih osećanja i iskustava kod dece, što se pozitivno odražava i na njihovo emocionalno zdravlje. Kreativna iskustva mogu pomoći deci i u tome da se suoče sa svojim osećanjima. Ona podstiču njihov mentalni rast i razvoj kroz stvaranje novih ideja, novih načina razmišljanja i rešavanja problema. Samim tim, mališani razvijaju i logičko i kritičko mišljenje, te stiču samostalnost, bez kojih nema ni samopouzdanja.

Način na koji se pristupi deci tokom prvih godina života može značajno unaprediti razvoj njihove kreativnosti, a roditelji, vaspitači i učitelji mogu lakše da razumeju kako dete razmišlja ili kako se oseća.

Kreativne aktivnosti podržavaju dečju jedinstvenost i različitost, što je odlična prilika za personalizaciju učenja, razumevanje detetovih potencijala i njihov maksimalni razvoj.

Šta se sve razvija kroz kreativne aktivnosti i radionice:

  • Fizički razvoj

Različite umetničke i kreativne aktivnosti kod dece razvijaju fine motoričke veštine, kontrolu i koordinaciju pokreta. Kada deca koriste različite alatke, poput makazica i bojica, ili se igraju plastelinom i slagalicama i konstruišu različite oblike, nesvesno su uključeni u fizičku interakciju sa svetom.

Oni koriste svoja čula kako bi saznali što više o svome okruženju, povezuju kreativnu aktivnost sa stvarima koje već znaju, te kombinuju stvarnost i maštu.

Kao što je rečeno, razvija se fina motorika koja je osnova za razvoj grafomotorike, a grafomotorika je uslov za razvoj veštine pisanja.

  • Emocionalni razvoj

Mlađa deca putem kreativnih aktivnosti mogu da izraze svoje misli i osećanja koja još uvek nisu u mogućnosti da verbalizuju. Na taj način, kreativna igra može da pomogne deci da oslobode svoja osećanja prenoseći ih na ono što rade. Ovakav vid stvaralaštva takođe omogućava deci da se osećaju ponosnim na svoja postignuća. Povrh toga, deca stiču samopouzdanje u vlastite sposobnosti i podižu samopoštovanje.

  • Intelektualni razvoj

Na osnovnom nivou, deca putem kreativnih aktivnosti razvijaju koncentraciju i sposobnosti za merenje i sortiranje stvari. Da bi shvatili svet oko sebe, deca postavljaju pitanja i bave se aktivnostima koja podstiču razumevanje nekih osnovnih pojmova. Kako deca rastu, tako se uče kritičkom razmišljanju i rešavanju problema.

U tom smislu, brižljivo osmišljene kreativne radionice omogućavaju predškolcima i vrtićkoj deci da razmatraju alternative, analiziraju ih i odlučuju kako da ih primene u odgovarajućem kontekstu.

  • Društvenost i socijalni razvoj

Kada borave u kreativnom okruženju, deca se uče da dele i međusobno komuniciraju. To su osnovni aspekti socijalnog učenja. Pored toga, pevanje, plesanje i dramske aktivnosti podrazumevaju razvoj neophodnih društvenih veština poput komunikacije, saosećanja i poštovanja.

Na koje sve načine možete da podstaknete kreativnost kod dece

  • Likovna umetnost

Mlađa deca uživaju u eksperimentisanju bojama, testom, glinom, lepkom, papirom za crtanje, kolaž papirom i makazicama. Takvo umetničko izražavanje poput crtanja, slikanja i oblikovanja usko je povezano sa vizuelnom percepcijom i kognitivnim razvojem dece.

Kroz kreativne radionice deca se umetnički razvijaju, unapređujući svoje veštine od kombinovanja jednostavnih oblika do svesnog crtanja ili modeliranja konkretnih figura.

Deca mogu eksperimentisati igrom, ali da ne proizvode – po našem, odraslom mišljenju – ništa posebno. Ipak, najvažnije je da dete zna da je ono što je napravilo zaista sjajno – čak i ako je to samo crta na papiru. Ne postoji loš rezultat u dečjem kreativnom radu.

MALIŠANI ISTRAŽUJU SVET NA JEDINSTVEN NAČIN – SVE ŠTO SU STVORILI MOŽE DA SE NAZOVE UMETNIČKIM DELOM I APSOLUTNO JE VAŽAN ČINILAC U NJIHOVOM RAZVOJU.

  • Muzika

Muzika je neophodan deo kreativnog nastavnog plana i programa za predškolski uzrast. Ljubav prema muzici je duboko ukorenjena u dečjoj ličnosti. Mališani uživaju u pevanju i slušanju pesmica i melodijskih linija sa ponavljanjima i izraženim ritmom.

Pevanje pomaže deci da osete i shvate razliku između sporog i brzog, glasnog i tihog, snažnog i mekog zvuka.

Putem kreativnih muzičkih radionica upoznaju se sa instrumentima, te uče kako se zvuk proizvodi i kako se menja. Kroz muzičke kreativne aktivnosti, deca se uče samokontroli i koncentraciji, te stvaraju osećaj timskog rada. Takođe, muzika im pomaže da kanališu svoja osećanja.

• Ples

Deca su uvek u pokretu, a plesne aktivnosti dobar su način da pretoče svoju energiju u nešto kreativno i ritmično. Ples pomaže deci da poboljšaju motoriku i ravnotežu, da razvijaju maštu i izraze emocije, te da se socijalizuju.

  • Gluma

Deca uživaju u dramskim aktivnostima kao obliku samorazumevanja, naročito u periodu kada su predškolci i na početku osnovne škole. U ovom razvojnom stadijumu deca imaju solidne maštovite kapacitete i spremni su da učestvuju u malim dramskim predstavama.

I KAO AKTIVNI UČESNICI U PREDSTAVI I KAO GLEDAOCI, DECA RAZVIJAJU SVOJU MAŠTU I OSMIŠLJAVAJU NOVE SVETOVE.

Predškolska deca obično koriste pesme i priče kao kamen temeljac za glumu. Mališani se takođe mogu angažovati u pričanju i interpretaciji bajki, odnosno mogu da odglume ispričane priče razigranim eksperimentisanjem sa idejama i emocijama.

Budući da su deca po svojoj prirodi kreativna, treba im obezbediti fizički prostor i vreme za ovakve aktivnosti, razumeti njihove potrebe za samoekspresijom i afirmativno se ponašati u vezi sa svime što rade. Kreativnost se može podsticati kod kuće, u vrtiću ili u osmišljenim kreativnim radionicama, kroz razne aktivnosti utemeljene na igri koju nadziru i usmeravaju vaspitači.

Erna Bučinski

ODGOVORI

Molimo Vas ostavite Vaš komentar
Molimo Vas upište Vaše ime