Otac i porodiljsko bolovanje i odsustvo radi nege deteta

1
Foto: pixabay.com

Kao što smo pisali, Zakon o radu predviđa da zaposlena žena ima pravo na porodiljsko bolovanje koje obuhvata:

  1. porodiljsko odsustvo – računa se od datuma otvaranja bolovanja (najranije 45, a najkasnije 28 dana pre termina koji je određen za porođaj) i traje do navršenog trećeg meseca života deteta
  2. odsustvo sa rada radi nege deteta – nadovezuje se na porodiljsko odsustvo i traje do isteka 365 dana od dana početka korišćenja porodiljskog odsustva (za treće i svako naredno dete ova dva odsustva ukupno traju dve godine)

Zakon predviđa pravo da otac deteta koristi odsustvo sa rada radi nege deteta, i takođe, u nekim posebnim situacijama, pravo na porodiljsko odsustvo.

  1. Porodiljsko odsustvo je pravo koje izvorno pripada majci i usmereno je na zaštitu zdravlja žene i novorođenog deteta. Otac deteta može da koristi porodiljsko odsustvo u nekim vrlo specifičnim situacijama kada majka nije u mogućnosti da brine o detetu: ako majka napusti dete, ukoliko je teško bolesna, ukoliko majka umre, ukoliko je na izdržavanju kazne zatvora i dr.
  2. Sa druge strane, za korišćenje odsustva radi nege deteta u zakonu nisu predvidjeni posebni uslovi kao za korišćenje porodiljskog odsustva. Po isteku tri meseca od rođenja bebe, brigu o detetu može da preuzme otac, a majka da se vrati na posao. Ovde je u prvom planu zaštita i nega bebe, bez obzira da li će odsustvo koristiti majka ili otac.

Stvar je dogovora između majke i oca ko će da koristi odsustvo radi nege deteta, s obzirom na to da samo jedan od roditelja može da koristi ovo pravo.

Pri tom, uslov je da oba roditelja budu u radnom odnosu – zauzet je stav da majka deteta mora biti u radnom odnosu, jer je ovo pravo iz radnog odnosa majke, a podrazumeva se da je u ovoj situaciji i otac u radnom odnosu.

Često se postavlja pitanje šta u situaciji kada je majka nezaposlena, a otac je u radnom odnosu?  Ukoliko majka deteta nije ili nije bila u radnom odnosu, otac koji je zaposlen ima pravo na odsustvo radi nege deteta pod istim uslovima kao da je u pitanju porodiljsko odsustvo.

Kakva je procedura da bi otac otvorio bolovanje radi nege deteta?

Najpre je potrebno da majkakod svog ginekologa i u svojoj firmi zaključi porodiljsko odsustvo, a zatim će otacu svojoj firmi otvoriti bolovanje radi nege deteta, uzpotrebnu dokumentaciju.

Između ostalog, potrebno je priložitisporazum u pisanoj formi između njega i majke o tome da majka prenosi bolovanje radi nege deteta na oca deteta.

Koliku zaradu prima otac za vreme bolovanja ?

Otac deteta će za vreme bolovanja primati punu platu, dakle 100% svoje prosečne zarade u prethodna tri meseca.

Autor: Brankica Srdić, dipl.pravnik, specijalista za radno pravne odnose

1 KOMENTAR

ODGOVORI

Molimo Vas ostavite Vaš komentar
Molimo Vas upište Vaše ime