Kalendar imunizacije

1

KALENDAR IMUNIZACIJE u republici srbiji:

UZRAST DETETA VRSTA VAKCINE POJAŠNJENJE
 Po rođenju

Daje se u porodilištu

 • BCG
 • HB
 • +HBIG*
 • BVG – protiv tuberkuloze
 • HB – protiv hepatitisa B (prva doza)
Drugi mesec

Daje se u domu zdravlja

 • HB
 • HB – protiv hepatitisa B (druga doza)
Treći mesec (posle navršena dva meseca)

Daje se u domu zdravlja

 • DTP
 • OPV
 • Hib
 • Protiv pneumokoka
 • DTP – protiv difterije, tetanusa, i velikog kašlja (prva doza)
 • OPV – protiv dečije paralize (prva doza)
 • Hib – protiv oboljenja koja izaziva xemofilis influence tip b (prva doza)
 • *Protiv pneumokoka (prva doza) – nova vakcina, daje se od 2018. godine
Sa navršenih tri i po meseca

Daje se u domu zdravlja

 • DTP
 • OPV
 • Hib
 • DTP – protiv difterije, tetanusa, i velikog kašlja (druga doza)
 • OPV – protiv dječije paralize (druga doza)
 • Hib – protiv oboljenja koja izaziva xemofilis influence tip b (druga doza)
 • Protiv pneumokoka (druga doza)
Peti mesec (do navršenog šestog meseca)

Daje se u domu zdravlja

 • DTP
 • OPV
 • Hib
 • HB
 • DTP – protiv difterije, tetanusa, i velikog kašlja (treća doza)
 • OPV – protiv dečije paralize (treća doza)
 • Hib- protiv oboljenja koja izaziva xemofilis influence tip b (treća doza)
 • HB  – protiv hepatitisa B (treća doza)
 • Protiv penumokoka (treća doza)
Druga godina (sa navršenih 12 do navršenih 15 meseci)

Daje se u domu zdravlja

 • MMP
 • MMR – protiv malih boginja, zauški i rubeole

*imunoglobulin protiv hepatitisa B (HIBG primaju novorođenčad XBcAr+ majki, njima se daju četiri doze vakcine po šemi 0,1, 2, 12 mjeseci)

vakcine nakon druge godine života:

UZRAST DETETA VRSTA VAKCINE POJAŠNJENJE
Druga godina (sa navršenih 17 meseci do 24 meseca)

Daje se u domu zdravlja

 • DTP
 • OPV
 • Protiv pneumokoka
 • DTP – protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja (prva revakcinacija)
 • OPV – protiv dečije paralize (prva revakcinacija)
 • Protiv pneumokoka (revakcinacija)
Sedam godina – pre upisa u prvi razred osnovne škole

Daje se u domu zdravlja

 • DTP
 • OPV
 • MMR
 • DTP – protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja (druga revakcinacija)
 • OPV – protiv dečije paralize (druga revakcinacija)
 • MMR – protiv malih boginja, zauški i rubeole (revakcinacija)
**Dvanaest godina – šesti razred osnovne škole

Daje se u domu zdravlja

 • HB
 • HB – protiv hepatitisa B (**vakcinacija školske dece koja do tada nisu vakcinisana sa tri doze vakcine po šemi 0, 1, 6 meseci)
Četrnaest godina – osmi razred osnovne škole

Daje se u domu zdravlja

 • DTP
 • OPV
 • DTP – protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja (treća revakcinacija)
 • OPV – protiv dečije paralize (treća revakcinacija)

 

BUDITE ODGOVORNI PREMA ZDRAVLJU SVOG

DETETA, VAKCINIŠITE GA!

ODGOVORI

Molimo Vas ostavite Vaš komentar
Molimo Vas upište Vaše ime