Kako se čuvaju matične ćelije – U poseti Švajcarskoj banci matičnih ćelija

0

Izlišno je govoriti o značaju čuvanja matičnih ćelija sada kada gotovo svakodnevno u naučnim i medijskim krugovima svedočimo nekom novom dostignuću ostvarenom na ovom polju. Iako u društvu još uvek postoje osobe koje su skeptične prema ovoj grani regenerativne medicine i primeni ćelijske terapije, sve je više roditelja koji se, potkrepljeni naučnim dokazima, odlučuju da na porođaju sačuvaju matične ćelije iz pupčanika svoje bebe i na taj način im obezbede sigurnu i zdravu budućnost.

U svetu se preko 80 bolesti leči matičnih ćelijama, a nekoliko stotina kliničkih istraživanja trenutno ispituje njihovu još širu primenu. Zbog toga smo želeli da posetimo jednu banku matičnih ćelija i uverimo se u to kako izgleda čuvanje matičnih ćelija po najvišim standardima.

Predstavnici kompanije BioTechnology and Genetics i portala MamaKlik.com u poseti Švajcarskoj banci matičnih ćelija u švajcarskom gradu Vacalo.

Domaćini naše posete bili su zaposleni u Švajcarskoj banci matičnih ćelija – Swiss Stem Cell Biotech, čije se sedište nalazi u Vakalu.

Swiss stem cell biotech ima prestižnu FACT NetCord akreditaciju, koju imaju samo 54 javne banke u svetu i samo sedam privatnih banaka matičnih ćelija.

 Nedavno je i u Srbiji donet Zakon o ćelijama i tkivima po kom će, nakon 31. decembra 2018. godine, samo banke koje imaju FACT NetCord akreditaciju moći da izvoze matične ćelije novorođenih beba. Zbog toga smo želeli i da se u praksi uverimo koje to kvalitete propisuje prestižna FACT NetCord akreditacija.

Čim smo ušli u prostranu zgradu Švajcarske banke matičnih ćelija videli smo da se radi o najsavremenijem medicinskom centru koji posluje po najstrožim standardima. Shvatili smo da se radi o pravoj porodičnoj banci matičnih ćelija, potpuno posvećenoj naučnom radu i dostignućima na polju matičnih ćelija. To i ne treba da čudi jer je Švajcarska banka matičnih ćelija jedina privatna banka u ovoj zemlji koja ima FACT NetCord akreditaciju.

Prijatna atmosfera, profesionalni odnosi, ali i dobro povezan i uigran tim govore nam da je skladištenje matičnih ćelija nešto čemu se svakodnevno vrlo predano i temeljno posvećuju. Naravno, najviše nas je zanimalo da vidimo kako izgleda taj proces čuvanja uzorka matičnih ćelija, pa smo ispratili ceo put jednog uzorka matičnih ćeilija, od prijema u banku do trenutka skladištenja:

  1. Uzorak u Švajcarsku banku matičnih ćelija dođe i bude obrađen najkasnije u roku od 72 sata sa bilo koje tačke na planeti. Nakon što uzorak stigne, prvo se kontroliše set u kom je uzorak dopremljen, gleda se ispravnost svih komponenti seta, provereva se medicinska dokumentacija, kontroliše se transport i očitavaju se podaci sa uređaja koji je beležio temperaturu uzorka sve vreme transporta. Zatim se pristupa prvoj kontroli kvaliteta uzorka – određivanju volumena krvi.

  2. Nakon toga prelazi se na procesuiranje uzorka koje se odvija u čistoj sobi A klase uz pomoć visokosprecijalizovanih uređaja sa dvostrukom kontrolom kvaliteta rada. Tu se vrši i izdvajanje, odnosno separacija matičnih ćelija. Iako se matične ćelije čuvaju zasebno, iz krvi se izdvajaju i čuvaju i mnoge druge dragocene komponente: proteini plazme, serum, eritrociti. Svi oni nemaju ulogu u lečenju, ali ostaju sačuvani radi daljih mogućnosti ispitivanja. Serum, proteini plazme i uzorci pune krvi pupčanika, ovde trenutno završavaju svoj process i odlaze na dugogodišnje čuvanje, ali mogu biti dostupni u bilo kom trenutku, ukoliko se ukaže potreba za, na primer, nekom genetskom analizom. Matične ćelije, pak, prolaze još nekoliko koraka analize i kontrole kvaliteta pre samog skladištenja.
  3. Procena kvantiteta i kvaliteta uzorka matičnih ćelija, najzahtevniji je i najkompleksniji proces biotehnologije, a podrazumeva iskazivanje broja matičnih ćelija po kategorijama, kao i određivanje vitalnosti matičnih ćelija. Ovo se sve realizuje u najimpresivnijoj laboratoriji, gde se odvija kruna svih procedura, a koja je napravljena po strogim FACT NetCord standardima. Nakon analize, dobijaju se podaci koji će roditeljima biti iskazani na sertifikatu, a koji definišu kakav je kvalitet uzorka, koja je njegova upotrebna vrednost- moć lečenja.
  4. Pre samog zamrzavanja, uzorak matičnih ćelija se rapoređuje u podeljenu vrećicu, radi dvostruke sigurnosti, a pored toga, zasebno se čuva i jedan deo uzorka koji bi u bliskoj budućnosti mogao da se koristi za proces umnožavanja matičnih ćelija. Dualna vrećica pruza mogućnost da se “odmrzne” samo mali deo uzorka, ukoliko klinika ili transplatacioni centar zahtevaju dodatne analize i ponovnu proveru kvaliteta.
  5. Pralelno sa svim ovim procesima odvija se i detaljna analiza krvi majke. Savremena PCR analiza detetktuje da li u krvi postoji ili ne postoji prisustvo virusa, a takođe se analizira i puna krv pupčanika na prisustvo mikroorganizama.

Nakon nekoliko sati, odgledali smo pojedine procese, ali neke delove procesa čuvanja matičnih ćelija nismo mogli da ispratimo do kraja, jer je za njih potrebno više od jednog dana. Ovim smo se uverili da je proces čuvanja matičnih ćelija dugotrajan i da podrazumeva brojne kontrole i razne protokole po FACT NetCord standardima, a sve u cilju obezbeđivanja najvišeg nivoa sigurnosti i kvaliteta za klijente.

Medicinsko i naučno osoblje pitali smo sva ona pitanja koja nam klijenti postavljaju u svakodnevnom radu

Kada se pređe dug put kontrole kvaliteta i ispravnosti uzorka, tek tada on biva spreman za dugogodišnje čuvanje. Sama prostorija sa sa tankovima u kojima je sačuvano preko 20 hiljada uzoraka u tečnom azotu priča svoju priču. Toliko uzoraka iz različitih delova sveta na jednom mestu svedoči ne samo o snazi matičnih ćelija u budućnosti i lečenju, već i o svesti roditelja iz svih krajeva sveta i njihovoj želji da svojoj deci sačuvaju zalog za dobro zdravlje.

Matične ćelije se čuvaju u tečnom azotu na -196°C kako bi kvalitet uzorka i posle više decenija ostao nepromenjen.

Tankovi za čuvanje matičnih ćelija

Ono što nas je posebno zadivilo, jeste da u Švajcarskoj banci matičnih ćelija svaka laboratorija i svaka visokospecijalizovana mašina ima svog “para”. Odogovor u ovome krije se, naravno, opet u FACT NetCord akreditaciji, koja propisuje da svaki proces mora imati osiguranu zamenu, odnosno podršku, kako nijedan spoljašnji faktor ne bi mogao da utiče na kompletan proces.

Sa zaposlenima u Švajcarskoj banci matičnih ćelija razgovarali smo i o nedavno donešenom zakonu u Srbiji koji propisuje obaveznost FACT NetCord akreditacije za banke matičnih ćelija.

Naši domaćini izrazili su poštovanje prema ovoj odluci koja svedoči da Srbija na ovom polju postaje uređen i kontrolisan sistem, i da , po uzoru na razvijene zemlje sveta, ali i susednu Hrvatsku, ima definisan plan uređenja i kontrole poslovanja predstavništva banaka matičnih ćelija, a sve u cilju zaštite naših građana i pružanja najkvalitetnijih usluga.

Primena visokih standarda pri obradi, izdvajanju i čuvanju matičnih ćelija, jedan su od glavnih razloga zašto su matične ćelije sačuvane u Švajcarskoj banci prihvatljive u svim klinikama, institucijama i bolnicama širom sveta koje se bave ćelijskom trapijom. U slučaju potrebe, uzorak sačuvan u Švajcarskoj banci matičnih ćelija je odmah spreman za upotrebu, pa za korisnika on već predstavlja gotov lek.

 

Sumiranje utisaka naše posete samo je učvrstilo našu veru u matične ćelije kao leku budućnosti.

A poslovanje po najvišim, FACT NetCord standardima, samo nas je još dodatno uverilo da najdragocenije sa porođaja naše bebe – matične ćelije, poklonimo Švajcarskoj banci matićnih ćelija na čuvanje, koja svoje predstavništvo ima i u Srbiji.

Više o radu Švajcarske banke matičnih ćelija – Swiss Stem Cell Biotech možete naći na njihovom sajtu. 

ODGOVORI

Molimo Vas ostavite Vaš komentar
Molimo Vas upište Vaše ime