MEDIJA-PLUS GROUP d.o.o.

Aleja Svetog Save 59, 78000 Banja Luka

redakcija@mamaklik.rs

Glavni i odgovorni urednik: Nina Tomović

nina@mamaklik.rs

060/7004501