Hiperaktivnost: Upomoć! Moje dete je neumorno!

0

Jeste li čuli za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj – AD/HD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)?

AD/HD – deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj spada u grupu razvojnih neuropsiholoških poremećaja. S obzirom na to da je razvojni, njegove se kliničke manifestacije menjaju kako osoba sazreva.

Javlja se rano u detinjstvu, oko 3. do 4. godine, traje dugo, uz varijacije u stepenu i izraženosti pojedinih simptoma.

Kako ga prepoznati?

Razlikujemo tri tipa ovog poremećaja, pa tako i tri kriterijuma za njegovo prepoznavanje.

1. AD/HD- sa predominantno slabom pažnjom

Potrebno je da 6 ili više simptoma slabosti pažnje traju najmanje 6 meseci i manifestuju se u školskim, radnim i drugim aktivnostima.

Deca sa ovim tipom često ne posvećuju pažnju detaljima ili prave greške zbog nemara, imaju problema sa održavanjem pažnje, čini se da ne slušaju i kada im se direktno obraćaju, ne prate uputstva i ne završavaju aktivnosti, ali ne zbog prkosa ili nerazumevanja uputstava.

Izbegavaju, ne vole ili odbijaju zadatke koji zahtevaju trajniji mentalni napor, gube stvari potrebne za izvršavanje zadatka ili aktivnosti, ometaju ih spoljni nadražaji, zaboravljaju dnevne aktivnosti.

2. AD/HD – predominanto hiperaktivno-impulsivni tip

Potrebno je da postoji 6 ili više simptoma hiperaktivnosti-impulsivnosti koji traju najmanje 6 meseci.

Podrazumevani simptomi hiperaktivnosti su kod dece koja često tresu rukama i nogama i vrpolje se na stolici, ustaju sa stolice u razredu ili sa mesta gde se očekuju da ostanu mirni, preterano trče ili se penju u sitacijama kada je to neprimereno, imaju teškoća ako treba mirno i tiho da se igraju ili obavljaju neke aktivnosti.

“U pogonu su” kao da ih “pokreće motor”, preterano pričaju.

Podrazumevani simptomi impulsivnosti su kod dece koja često istrčavaju sa odgovorima i pre nego što je postavljeno pitanje, i imaju teškoće sa čekanjem u redu.

3. AD/HD – kombinovani tip 

Potrebno je da su zadovoljeni kriterijumi iz prethodna dva tipa u toku poslednjih 6 meseci. Prekidaju ili ometaju druge.

Razlike između dečaka i devojčica se ogledaju u tome što su dečaci više hiperaktivni, a ona se kod njih ispoljava kroz motorno, dok su devojčice više nepažljive (npr. sanjare), a hiperaktivnost se kod njih ispoljava kroz verbalno i emocionalno (npr. brbljive, plačljive).

 

Uzrok AD/HD nije do kraja jasan.

Postoje podaci koji sugerišu da je osnova biološka, međutim, u različitom stepenu može biti uzrokovan i psihološkim i socijalnim razlozima.

Genetska istraživanja pokazuju da je AD/HD nasledno prenosiv i da je 2-8 puta veći rizik da dete ima AD/HD ukoliko ga ima i roditelj ili neko od braće ili sestara. Blizanačke studije nalaze genetsku osnovu u 50-75 odsto slučajeva. Takođe, kod ove dece je ukupni cerebralni metabolizam glukoze za 8,1 odsto niži nego kod dece bez AD/HD.

Neki istraživači su pronašli razlike u metabolizmu kod dece sa AD/HD, u smislu postojanja nesposobnosti metabolisanja nekih elemenata iz hrane, što bi moglo da doprinese nastanku hiperkinetičkog sindroma.

Mnoge studije ukazuju da nedostatak masnih kiselina, posebno omega-3 masnih kiselina može biti okidač za razvoj AD/HD.

Takođe, u prilog ovome govore istraživanja da su mnogo manji rizik pokazala deca koja su dojena 6 meseci ili duže u odnosu na njihove vršnjake koji su hranjeni dohranom.

U poslednje vreme ponovo se govori o tome da je hiperaktivno ponašanje (ali ne sindrom), reakcija preosetljivosti na nutritivne alergene, i to pre svega na rafinisani šećer i aditive.

Autor: Tanja Lukovac, master def.logoped
logoped.org.rs

ODGOVORI

Molimo Vas ostavite Vaš komentar
Molimo Vas upište Vaše ime