Dr Ranko Rajović: Skakanje po blatu život znači

Da li ste sreli zdravo dete koje neće potrčati u susret „blatnjavoj barici“  sa željom da po njoj gazi, skakuće, prska ili je preskoči?...

Šta je NTC i kako podstiče decu da iskoriste svoj potencijal?

  Bilo da vaše dete pripada grupi izrazito darovite dece ili one prosečne, veoma je važno podstaknuti ga da iskoristi sav svoj intelektualni potencijal. Cilj...