Specifične smetnje u učenju Mama Klik

Specifične smetnje u učenju

Mnogi roditelji nisu sigurni šta su to specifične smetnje u učenju. Slaba postignuća i neuspeh u školskim aktivnostima ne moraju uvek biti znak niže inteligencije, naprotiv. „Zajedničkim imeniteljem specifičnih smetnji u učenju smatra se pojava neočekivano loših postignuća u jednoj ili više oblasti učenja u odnosu na opšti intelektualni potencijal, edukaciju i motivaciju“ (Kaval &…

Četvrta nedelja trudnoće

Četvrta nedelja trudnoće

Četvrta nedelja trudnoće je trenutak u kojem vi i dalje nemate pojma da ste u drugom stanju, a ipak se u vašem telu dešavaju čudesne stvari! Unutrašnji zid materice, odnosno, endometrijum, sada je prokrvljen i dovoljne debljine tako da može da prihvati blastocistu. Endometrijum luči hranjive supstance kojima se blastocista održava, kao i protein, steroide…

Seksualnost u adolescenciji

Adolescencija je period u kojem se deca, pa i roditelji suočavaju sa višestrukim promenama. Seksualnost u adolescenciji predstavlja izazov više kada su promene u pitanju. Promene u tinejdzerskom dobu javljaju se na: Biološkom Fiziološkom Psihološkom planu Shodno tome, roditeljska (vaspitna) uloga trebalo bi uveliko da se menja kako bi se roditelj prilagodio ovom turbulentnom periodu. …

Mama Klik deca

Komunikacija između roditelja i dece

Komunikacija između roditelja i dece predstavlja jednu od najvećih i najznačajnijih uloga u kreiranju funkcionalnog odnosa. Ukoliko je vaše dete predškolskog ili osnovnoškolskog uzrasta, glavno pitanje za njega biće: „Kako je bilo u školi?“ „Dobro.“ Muk. Dete nastavlja da radi nešto drugo. Komunikacija se prekida. Boravak u školi, kao veoma važan deo dana koji roditelju…