Tatjana je diplomirani biolog iz oblasti genetike i molekularne biologije, fascinirana načinom na koji genetski kod predstavlja jedinstveno uputstvo za upotrebu - nešto što definiše samo nas, a opet sadrži sve naše.