Specifične smetnje u učenju Mama Klik

Specifične smetnje u učenju

Mnogi roditelji nisu sigurni šta su to specifične smetnje u učenju. Slaba postignuća i neuspeh u školskim aktivnostima ne moraju uvek biti znak niže inteligencije, naprotiv. „Zajedničkim imeniteljem specifičnih smetnji u učenju smatra se pojava neočekivano loših postignuća u jednoj ili više oblasti učenja u odnosu na opšti intelektualni potencijal, edukaciju i motivaciju“ (Kaval &…