Bilingualizam kod dece

Bilingualizam je termin koji koristimo kako bi opisali mogućnost korišćenja dva jezika, u svakodnevnom životu. Mnogi delovi sveta mogu se pohvaliti porodicama koje su bilingualne ili multilingualne ( više od dva jezika u svakodnevnoj upotrebi). Proučavanje bilingualizma smatra se mladom naukom, tako da postoji mnogo pitanja na koje treba odgovoriti, naročito kada su roditelji u…

Mame i seksi odevanje…

Da li ste se nekad susrele sa rečenicom: “To ti ne priliči.”? Kako, molim? Gde je taj pravilnik za mame, pošaljite mi jedan primerak! Ova “dobronamerna” primedba primenjiva je na čitav dijapazon situacija, ali danas pričamo o posebnoj, očigledno retkoj, pojavi: seksi mamama. Legenda kaže da je nakon porođaja dozvoljeno da izlazimo u javnost isključivo…

Zašto moje dete ne govori

Zašto moje dete ne govori?!

Razvoj govora i jezika je složen proces i možemo reći da je pored razvoja motoričkih sposobnosti, jedna od oblasti razvoja u vezi koje roditelji imaju najviše nedoumica i pitanja. Pre svega, želimo da napomenemo da razvoj svakog deteta teče individualno, pa tako i pojava prve reči zavisi kako od urodjenih karakteristika deteta, tako i od okruženja…