Bilingualizam kod dece

Bilingualizam je termin koji koristimo kako bi opisali mogućnost korišćenja dva jezika, u svakodnevnom životu. Mnogi delovi sveta mogu se pohvaliti porodicama koje su bilingualne ili multilingualne ( više od dva jezika u svakodnevnoj upotrebi). Proučavanje bilingualizma smatra se mladom naukom, tako da postoji mnogo pitanja na koje treba odgovoriti, naročito kada su roditelji u…

Mame i seksi odevanje…

Da li ste se nekad susrele sa rečenicom: “To ti ne priliči.”? Kako, molim? Gde je taj pravilnik za mame, pošaljite mi jedan primerak! Ova “dobronamerna” primedba primenjiva je na čitav dijapazon situacija, ali danas pričamo o posebnoj, očigledno retkoj, pojavi: seksi mamama. Legenda kaže da je nakon porođaja dozvoljeno da izlazimo u javnost isključivo…